Dane z projektu RPMA.01.02.00-14-6209/16-00
Opracowanie metod nieinwazyjnej diagnostyki genetycznej i profilaktyki chorób nowotworowych - płynnej biopsji"

Plakat - "The use of ultrasensitive targeted enrichment and sequencing for non invasive genetic analysis of cell-free circulating DNA of advanced tumors"

Plakat - "Genetic profiling and early caner detection using NGS-based Liquid Biopsy"

Raport dla głębokiego sekwencjonowania próbki z nowotworem piersi
Wykres CNV dla głębokiego sekwencjonowania próbki z nowotworem piersi
Wykres CNV dla próbki z płynnej biopsji, w której nie zaobserwowano zmian
Wykres CNV dla próbki z zaawansowanym nowotworem piersi
Wykres CNV dla próbki z nowotworem piersi (pierwsze pobranie)
Wykres CNV dla próbki z nowotworem piersi (kolejne pobranie)